Kontor: Umeå
Marmorv. 51
907 42 Umeå

Mobil: 070-225 33 76
Epost: info@mivito.se


Det finns ingen prislista på den här typen av tjänster. Däremot har vi tagit fasta på ett antal viktiga punkter när det gäller debitering. Det är:

- Småföretag är och ska vara mycket försiktiga med kostnader.
Våra insatser ska syfta till att förbättra ditt företags ekonomi, lönsamhet och överlevnadsmöjligheter
Du ska alltid ha en klar uppfattning om hur vi tar betalt.

Vårt jobb är att förbättra ditt företags ekonomi och möjlighet att fortleva. Vårt mål är att kunna visa klara rationaliseringsvinster, förbättrad likviditet bättre ekonomisk överblick/framhållning och effektiva ekonomiska styrmedel. Detta till en kostnad som du som småföretagare uppfattar som mer än väl värt pengarna.
Det är vad det kostar. 
 

MiViTo Konsult Erbjuder: Administrativt stöd Utbildning Rådgivning Redovisning

© Copyright 2003- 2023 Mivito Konsult.

Mediadream Webbdesign