Kontor: Umeå
Marmorv. 51
907 42 Umeå

Mobil: 070-225 33 76
Epost: info@mivito.se


För många företag har begreppet redovisning fått en felaktig och negativ klang då det ofta förknippas med en massa obegripliga siffror. Redovisningskonsulten arbetar med utgångspunkt att redovisningen ska vara ett hjälpmedel för ägaren som helt enkelt visar företagets hälsotillstånd.

De flesta småföretag är så kallade levebröds företag. Man har inga stora expansionsplaner utan lever direkt med och av företaget, vilket betyder att företagets ekonomi och ägarens privatekonomi griper in i varandra. En väl fungerande redovisning i företaget ger därför också god kontroll på privatekonomin.
Hela uppläggningen av redovisningen ska anpassas utifrån företagets storlek, företagsform och bransch.

Med företagsanpassad kontoplan som ryggrad i den ekonomiska redovisningen får man kontinuerligt en temperaturmätare på företaget. Vi fokuserar på likviditet istället för de mer traditionella balans- och resultatrapporterna. Du får som företagare glädje av redovisningen istället för att känna den som en belastning.

 
 

MiViTo Konsult Erbjuder: Administrativt stöd Utbildning Rådgivning Redovisning

© Copyright 2003- 2023 Mivito Konsult.

Mediadream Webbdesign