Kontor: Umeå
Marmorv. 51
907 42 Umeå

Mobil: 070-225 33 76
Epost: info@mivito.se


Många personer inom olika verksamheter upplever ekonomi som någonting svårt och obegripligt. Detta beror ofta på att man inte fått möjligheten att utveckla sin kompetens inom detta område. Detta vill vi råda bot på genom att erbjuda chefer, ledare samt medarbetare följande utbildningar:

- Grundläggande ekonomi
- Grundläggande bokföring
- Investering och lönsamhet
- Ekonomisk styrning och ledning
- Budgetering i praktiken
- Effektiv finansiering
- Årsredovisning och ekonomisk information
- Placeringar
- Projektekonomi
- Starta och driva eget bolag

 
 

MiViTo Konsult Erbjuder: Administrativt stöd Utbildning Rådgivning Redovisning

© Copyright 2003- 2023 Mivito Konsult.

Mediadream Webbdesign